Hoofdstuk 11 vwo (docentenpagina)

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Powerpoints en Prezi’s

Populisme en protesten

  • Artikel NRC met interview sociaal-psycholoog Jaquelien van Stekelenburg over drie klassieke thema’s bij protesten. En nog een diepgravender artikel.
  • Podcast met dr. Peter Achterberg (socioloog), Rob de Wijk en Arend Jan Boekestijn over populisme waarbij ook het functionalisme-paradigma wordt aangehaald (populisme als uitlaatklep). Veel begrippen van maatschappijwetenschappen en veel gelach.
  • Boek van Rob de Wijk over internationale verklaringen (globalisering) en het falen van de huidige elite (gezag) die leiden tot protesten in een groot deel van de wereld. Rob de Wijk redeneert vooral vanuit de realistische theorieën die het gedrag van staten verklaard, refereert naar de liberale theorieën  maar gebruikt ook politiek-psychologisch en geschiedenis in zijn beschouwing en betoog.
naar hoofdstuk 12Vwo terug naar overzicht vwoVwo