Conflicten

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Een conflict kan op allerlei niveaus voorkomen. Je kan met je ouders een conflict hebben, maar de Nederlandse regering kan hypothetisch gezien ook een conflict hebben met de Franse regering. Een van de meest voorkomende problemen bij conflicten is het ontkennen dat het conflict er is. Helaas gaat een conflict meestal niet voorbij als de strijdende actoren hun hoofd in het zand steken.

Of het nou om twee strijdende overheden gaat, een burenruzie of een lastige leraar, de volgende tips komen mogelijk van pas in het oplossen van conflict.

  1. Bepaal je standpunt en maak deze duidelijk kenbaar
  2. Luister naar wat de ander zegt, en probeer ook de ander zijn positie te begrijpen
  3. Ben bereid een beetje water bij de wijn te doen, ga op zoek naar de consensus
  4. Laat je emotie zoveel mogelijk buiten het gesprek
  5. Maak heldere afspraken

Misschien helpen deze tips om het conflict op te lossen. Heb jij een gouden tip voor het oplossen van conflict?

Conflict resolution is een verzamelnaam voor de methoden en processen die worden gebruikt als gesproken wordt over het vreedzaam oplossen van conflicten tussen strijdende actoren. Conflict resolution kan op hele lokale niveaus voorkomen, maar ook in internationale politiek is vaak sprake van zogenoemde vredesbesprekingen. Beroemde uitwerkingen van vredesbesprekingen zijn bijvoorbeeld de vrede van Versaille na de Eerste Wereldoorlog, of de Vrede van Munster na de tachtigjarige oorlog. 

Stel jij zou moeten bemiddelen tussen het rendier en de beer om hun conflict – wie het eerst de brug over mag – op te lossen. Hoe zou je hun conflict kunnen oplossen, zodat beide dieren blij zijn?