Behaviorism

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Behaviorism is het idee dat het meeste gedrag van mensen en dieren aangeleerd is. Zo zijn er experimenten gedaan waarin dieren nieuw gedrag aangeleerd hebben gekregen, wat niet direct past bij hun natuur. 

Een van de meest bekende experimenten van behaviorism wordt ook wel ‘de hond van Pavlov’ genoemd. Onderzoeker Ivan Pavlov viel het op dat honden vaak al gaan kwijlen voordat er eten aan ze wordt gegeven. Daarom bedenkt hij een experiment waarop hij kan testen in hoeverre gedrag aangeleerd is. 

Wie was Pavlov?

Zo geeft hij eerst een aantal keer een signaal en daarna voert hij de hond. Zo leert hij de hond dat het signaal met het eten te maken heeft. Uiteindelijk gaat de hond al kwijlen van alleen het signaal. Eerst leidt alleen voedsel tot speekselafscheiding, vervolgens leiden een signaal en voedsel tot speekselafscheiding en uiteindelijk leidt alleen het signaal tot speekselafscheiding.

Natuurlijk is er ook kritiek op het experiment van Pavlov. Hij gebruikt namelijk een dier om menselijk gedrag te verklaren, in hoeverre is dat juist? 

Welke andere voorbeelden van behaviorism ken jij?