Ontkerkelijking

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lopen de kerken in Nederland steeds meer leeg. Het aantal Nederlanders dat lid is van een kerkgenootschap is tussen 1958 en 1995 sterk afgenomen: van 75 procent in 1958 tot 40 procent in 1995. In 2020 was rekende 54 procent van de Nederlandse zich niet tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke groepering.Naar verwachting zal Nederland ook in de toekomst steeds meer ontkerkelijken. 
Wil je meer weten over de ontkerkelijking in Nederland. Op de site van het CBS kun je meer cijfers inzien over de ontkerkelijking. Op deze site kun je lezen waarom de kerken in Nederland leeglopen, vanuit een historisch oogpunt.