Opdracht 5

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Kijk de documentaire ‘Klassen’, een serie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. In groep 8 krijgen leerlingen een eindadvies vmbo, havo of vwo. Kijk één van de afleveringen en schrijf een samenvatting ervan. Gebruik in je samenvatting zoveel mogelijk begrippen uit § 2.1 en ook kernconcepten zoals sociale ongelijkheid, socialisatie, acculturatie, identiteit en cultuur. Vergelijk je samenvatting met die van een klasgenoot. Wat valt jullie op? Hebben jullie een advies om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren?

Kijk een aflevering via NPO Start