Discriminatie

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Discriminatie betekent – kort gezegd – dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Een belangrijk punt in deze definitie is dat deze mensen als gelijke gevallen worden gezien. Daardoor is dus niet elke vorm van sociale ongelijkheid ook een vorm van discriminatie. 

Het verschil is soms lastig. Iemand wordt bijvoorbeeld afgewezen bij een sollicitatie omdat hij te oud is, dan is er sprake van leeftijdsdiscriminatie. Als iemand daarentegen wordt afgewezen omdat hij te jong is, en nog te weinig ervaring heeft, dan is dit geen leeftijdsdiscriminatie. Het gaat in dit laatste geval niet meer om twee mensen die als gelijke gevallen worden gezien. De ene heeft meer ervaring dan de ander en dat onderscheidt hen. Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen.  Bijvoorbeeld, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of politieke overtuiging.

Discriminatie is zorgelijk, omdat het zorgt voor uitsluiting van groepen. Een organisatie die opkomt voor minderheidsgroepen die te maken krijgen met discriminatie is Amnesty International. Neem eens een kijkje op hun website, en zie wat jij kan doen!

In dit filmpje wordt discriminatie (volgens de wet) nog eens goed uitgelegd.