Hoofdstuk 03 havo (docentenpagina)

Lestips


 • Collega Maarten van Heijningen heeft enkele kijktips die passen bij hoofdstuk 1 t/m 4. Ieder filmpje is voorzien van een korte toelichting.
 • Josje van Hees maakte begrippenkaartjes bij hoofdstuk 1 t/m 3, waarmee je bijvoorbeeld 30Seconds of Pictionary kunt spelen.
 • Rachel Stoffelsen heeft enkele leuke en nuttige Kahoots gemaakt: Hoofdstuk 3 (havo/vwo)
 • Nadia Khawalid van Davinci Leiden heeft een overzicht gemaakt van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten hebben om toetsen te maken, bij hoofdstuk 2 en 3.
 • Collega Jan van Loon maakte een begrippenlijst bij hoofdstuk 3.
 • Een werkblad bij de film Layla M. is aangeleverd door college Marieke Spoelman:  “De PO en de vragen gaan over de film Layla M, die ik met de klas gezien en besproken heb. Een aanrader, zeker in het licht van het concept Vorming! De film geeft veel stof tot nadenken en roept interessante gesprekken en discussies op. Hij is actueel, serieus, maar niet zwaar. ”
 • Dankzij Rien Ploeg deze prachtige kijktip van MTV met Nederlandse ondertiteling (41 min.). Een jonge vrouw vermoedt dat haar internetdate een andere identiteit heeft. En dat klopt, maar er is een verrassing.
  • In deze aflevering komen alle besproken onderdelen uit hoofdstuk 1, 2 en 3 t/m blz.55 (nature-nurture debat) kernachtig aan bod. De hoofdconcepten vorming en binding met de kernconcepten identiteit, socialisatie, cultuur (subcultuur/sociale ongelijkheid), ideologie, groepsvorming (socialisatoren, met name de rol van social media).
  • De les heb ik opgebouwd rond de begrippen identiteit,  enculturatie/acculturatie, socialisatie, nature-nurture, socialisatoren (micro-, meso- en macro niveau), sociale cohesie en samenhang met betrekking tot conflicterende identiteiten in relatie tot groepsvorming en binding.  Nadruk ligt op de ontwikkeling van iemands persoonlijke identiteit binnen de specifieke wisselende contexten en perspectieven waaraan de kijker van deze aflevering expliciet en impliciet wordt blootgesteld.
  • Deze aflevering past bij de gevoels- en belevingswereld van onze leerlingen, juist omdat zij zich zullen herkennen in het “plot” van deze aflevering. Voor deze aflevering is het lesdoel het herkennen van de conflicterende identiteiten in de persoon van Tony en het benoemen van de ontwikkelingen en achtergronden die aan deze identiteiten ten grondslag liggen.
 • Een andere manier waarop Rien Ploeg meerwaarde in zijn lessen creëert, is via het tonen van o.a. vlogs en blogs, zoals Pizza Verdi. Daarmee kunnen begrippen worden herkend zoals vooroordeel, referentiekader, etcetera.

Aansprekende filmpjes

 • Gertruud Kruse wijst op een aansprekend filmpje van 9 minuten over enkele bijzonderheden van de Japanse cultuur. Tip: vanaf 4:30m kunt u de video even op pauze zetten en de leerlingen vragen om over een verklaring na te denken en daarna de video weer aan zetten. Zo’n filmpje levert hilariteit op, maar het leerrendement zit in een beschouwing en analyse.

Powerpoint(s)


naar hoofdstuk 4 terug naar overzicht havo