Groepsvorming

Yvonne Kerkvliet van het Bonaventura wees ons er op dat op p.30 de foto een deel van de tekst blokkeert. De tekst moest luiden: “Als mensen zich houden aan dezelfde (groeps)normen kan de binding in de groep versterkt worden.”

 

terug naar lesmateriaalDocenten