Groepsvorming

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

Yvonne Kerkvliet van het Bonaventura wees ons er op dat op p.30 de foto een deel van de tekst blokkeert. De tekst moest luiden: “Als mensen zich houden aan dezelfde (groeps)normen kan de binding in de groep versterkt worden.”

 

terug naar lesmateriaalDocenten