Planningen en docentenhandleiding

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

We hebben voor ieder leerjaar een planner gemaakt, zodat u een voorbeeld hebt. Het kan u helpen inschatten hoe ver u op welk moment in het jaar ongeveer kunt zijn.

Havo

  • Eindtermen
  • Voorbeeld havo planner. Een tabblad met planning voor havo 4 en 5 en een tabblad met een planner voor de Vavo, waar havo 4+5 in één  jaar behandeld moeten worden. Nieuw! Nu met eindtermen bij het havo lesboek deel 1.
  • Vinden uw havo-leerlingen de historische lijn van hoofdstuk 5 t/m 10 een te ver-van-hun-bed-show? Dan kunt u een alternatieve context gebruiken om de kernconcepten van die hoofdstukken aan te leren. Dit is een document dat in de komende tijd wordt bijgewerkt. Feedback van harte welkom.

Vwo

  • NIEUW: de eindtermen
  • Voorbeeld planner voor vwo 4 incl. twee varianten, zie de tabbladen onder in het document.
  • Voorbeeld planner voor vwo 5, ook inclusief twee varianten. Nieuw: nu met eindtermen per paragraaf.
  • Voorbeeld planner voor vwo 6, met één variant. Nieuw: nu met eindtermen per paragraaf.
  • Voorbeeld planners voor Vavo vwo in één jaar, met drie varianten voor veel of weinig lestijd. Nieuw: nu met eindtermen per paragraaf.

PTA

Door veelvuldig contact met scholen hebben we voor u enkele voorbeeld PTA’s voor MW op een rijtje gezet. Lennart Schra heeft al tientallen adviezen gegeven aan diverse scholen die met Seneca werken. Het blijft moeilijk om – ook als ervaren docent – te starten met een nieuw programma en dan een goede inschatting te geven van een PTA. Bekijk onze voorbeeld PTA’s en neem eventueel contact op met Seneca.

Ook zijn er roadmaps: een presentatie van lesplannen in leerlingtaal, ontwikkeld door Ron Dekker. Gerlinde Visscher en Lennart Schra verfraaiden ze in Seneca stijl voor algemener gebruik.
Roadmap maatschappijwetenschappen havo
– Roadmap maatschappijwetenschappen vwo
– Voorbeeld roadmap van Ron Dekker bij §1.3


Video’s docentenhandleiding

Om u een handvat te geven bij de lesstof, zijn er per hoofdstuk filmpjes gemaakt als docentenhandleiding. De auteurs vertellen hoe het hoofdstuk in elkaar zit en wat er voor u als docent belangrijk is om te weten. Hieronder vindt u de docenthandleiding in een afspeellijst. Ieder hoofdstuk wordt behandeld in een aparte video en de lijst begint met een video over de opbouw van Seneca Maatschappijwetenschappen.


Overstappers en promotie / voorlichting van het vak

Het kan gebeuren dat leerlingen van vwo 4 naar havo 5 gaan, of dat ze pas later instromen bij het vak maatschappijwetenschappen. Over deze ‘overstapsituaties’ hebben we nagedacht en samen met de tips die we kregen van collega’s schreven we dit advies. Wilt u het vak maatschappijwetenschappen promoten onder leerlingen die moeten kiezen? We maakten twee filmpjes die u kunt laten zien bij de voorlichting van het vak. In het ene filmpje vertellen leerlingen over wat het vak is en in de ander vertellen oud-leerlingen wat ze aan maatschappijwetenschappen hebben in hun vervolgopleiding.

terug naar overzichtspaginaDocenten