§8.3 Onderwijskansen

 In Nederland komt de sociale ongelijkheid onder andere naar voren in het onderwijs:

De afbeelding hieronder laat zien hoe dat zit. De kinderen van ouders met een wo niveau (universitair, dus vwo) krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen van ouders met een lager niveau. Hier zijn meer cijfers te zien (2018).  

In 2020 heeft er een kleine omslag plaatsgevonden. De cijfers zijn beter dan de voorgaande jaren. De Inspectie van het Onderwijs publiceert ieder jaar het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’.  De afgelopen 5 tot 10 jaar liep de kansenongelijkheid in het onderwijs op maar het meest recente rapport geeft het tegendeel weer. De eerste positieve stap is gezet.

Soms werkt de overheid niet mee om de sociale ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, zeggen sommige organisaties. De afschaffing van de basisbeurs moet uitwijzen of jongeren met ouders die minder geld hebben, nu minder zullen gaan studeren. Verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van jongeren slaan de handen ineen in de organisatie ‘Coalitie Y’ en proberen zoveel mogelijk steun bij de politiek te krijgen om de basisbeurs weer terug te krijgen.