§8.4 Tegenprestatie voor een uitkering

Om recht te hebben op sommige uitkeringen, is het nodig om een tegenprestatie te verrichten. Een voorbeeld hiervan is de bijstandsuitkering. Hierbij kan het zijn dat de gemeente vraagt om een tegenprestatie. Die tegenprestatie is in dit geval een ‘onbetaalde, maatschappelijke, nuttige activiteit van beperkte duur en omvang’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voorlezen op school, taalmaatje zijn, activiteiten voor de buurt organiseren of klussen in een speeltuin. Sommige mensen hoeven geen tegenprestatie te leveren, zoals mensen die mantelzorg verlenen, mensen die al vrijwilligerswerk doen of alleenstaande ouders van jonge kinderen. Wanneer je geen tegenprestatie levert, kan de gemeente de bijstandsuitkering verlagen.