§1.1 Opdracht 1 – Erik Erikson

Erik Erikson (1902-1994) was een psycholoog die zich voornamelijk op psychoanalyse richtte. Hij is vooral bekend geworden door zijn theorie over de verschillende fasen van ontwikkeling. Volgens Eriksen zijn psychische problemen te verklaren door een gebrek aan integratie tijdens een van de verschillende fasen in de psychoanalyse. Hier zie je de verschillende fasen uitgelegd:

‘De adolescentie wordt gekenmerkt door een identiteitscrisis waarin iemand zichzelf zou moeten accepteren zoals die persoon werkelijk is maar ook zich leert identificeren met de cultuur waarin iemand leeft.’ Hiermee doelt Erikson dus op de vijfde fase. Tijdens deze fase, de adolescentie, ontwikkel je je (seksuele) identiteit door te experimenteren met de vraag wie je bent en wie je vrienden zijn.


Terug naar hoofdstuk 1 Naar §1.1 Imitatie