§1.2 Socialisatie

In opdracht 9 gaat het over de ontwikkeling van crimineel gedrag. Bekijk dit filmpje daarover: