§4.4 Politieke instituties

In het lesboek heb je al kunnen lezen over politieke instituties, organisaties en instellingen: 

Een politieke institutie is een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke besluitvorming reguleren. Voorbeelden zijn Prinsjesdag, de Algemene Beschouwingen en de Kieswet. In dit filmpje wordt het kernconcept politieke institutie nog eens kort voor je uitgelegd.

Politieke organisaties zijn organisaties van de staat, bijvoorbeeld de Gemeenteraad, een ministerie of de regering. 

Het verschil tussen een politieke institutie en een politieke organisatie is dat een politieke institutie vaak verwijst naar een waarde en een politieke organisatie niet. 

Een politieke organisatie is wel vaak gekoppeld aan een politieke institutie. Politieke organisaties helpen bij het uitvoeren van politieke instituties en het verwezenlijken van bepaalde (kern)waarden. Om je een voorbeeld te geven: een belangrijke politieke institutie in Nederland is de rechtsstaat en hierbij hoort de rechtbank als politieke organisatie. De waarden die bij de rechtsstaat horen zijn gelijkheid en onafhankelijkheid, iedereen moet zich aan dezelfde regels houden- ook de overheid. 

Overheidsinstellingen is een soort parapluterm die verwijst naar alle politieke organisaties die horen bij de institutie staat. Overheidsinstellingen zijn dus concrete organisaties, waar je daadwerkelijk naartoe kunt gaan of een brief naar toe kunt sturen. Denk bijvoorbeeld aan de Politie, het UWV en het CBS. 


Terug naar hoofdstuk 4 §4.4 Kiesstelsels