§4.1 Raad van State

In één minuut vertelt dit filmpje in een notendop wat de Raad van State doet. Een voorbeeld is toen de regering in 2021 in verband met het coronavirus de avondklok invoerde. Destijds had de regering een verkeerde wettelijke basis gekozen, waardoor de avondklok niet meer mocht gelden. Om de avondklok toch mogelijk te maken, maakte de regering een nieuwe wet. De RvS adviseerde bij deze wet dat de regering duidelijk de afweging moest motiveren tussen de bestrijding van het virus enerzijds en het inperken van vrijheidsrechten anderzijds. Vaak neemt de regering het advies van de RvS over en past nieuwe wetten hierop aan.


Terug naar hoofdstuk 4 Naar §4.1 Verschillende staatsvormen