§5.4 Correlatie en causaliteit

Correlatie:

Is er een relatie tussen lagere schoolresultaten en ?

Causaliteit:
In 5.2 bespraken we het voorbeelden van hypotheses, een voorbeeld was: ‘Vrouwen werken minder uren, dus krijgen ook minder geld’

Hier wordt een causaliteit onderzocht. De oorzaak is dan dat vrouwen minder werken en het gevolg is dat vrouwen minder geld krijgen.
Bij causaliteit is er sprake van een oorzaak en een gevolg. Het verschil tussen causaliteit en correlatie is dat je bij correlatie enkel en alleen aantoont dat er een relatie is. Bij correlatie kun je verder geen uitspraken doen over wat voor soort verband er is, dat heb je (nog) niet aangetoond, dat kan daarentegen bij causaliteit wel.

Er kan ook sprake zijn van schijnrelaties.

  • Ook wordt regelmatig gedacht dat bij asielzoekers de kans op het vertonen van crimineel gedrag aanzienlijk groter is dan bij mensen die geen asielzoeker zijn.  Maar wanneer je kijkt naar opleidingsniveau en leeftijd dan wordt dit verklaard. Asielzoekers zijn relatief jong en hebben een relatief laag opleidingsniveau. Als je asielzoekers vergelijkt met even jonge niet-asielzoekers met een vergelijkbaar opleidingsniveau, is het verschil in criminaliteit verdwenen.
  • Er zijn meer interveniërende variabelen bij de loonkloof zoals opleidingsniveau, werkervaring, status, vooroordelen, stereotypen en positieverwerving. Meer weten over de loonkloof en het glazen plafond? Zie hoofdstuk 7 en website 5.4

De loonkloof? Wat betekent dat? Bekijk deze aflevering van EenVandaag vanaf 3:35. In minuut 07:00 wordt de loonkloof besproken. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is nog altijd aanwezig. Dat betekent dat mannen voor het werk in dezelfde functie meer verdienden.

Toen Hillary Clinton werd genomineerd voor presidentskandidaat, werd het glazen plafond doorbroken, zegt men. Het betekent dat er maar weinig vrouwen aan de top staan van organisaties. Hoe kan dat? In het begin van deze uitzending wordt het verband gelegd met de feminiene cultuur in Nederland. In deze documentaireserie wordt er veel dieper ingegaan op de materie en op waarom veel vrouwen minder werken dan mannen.