§5.2 Onderzoeksresultaten

Hieronder kun je lezen waar de volgende uitspraken op gebaseerd zijn:

  • ‘Media opvoeding door ouders heeft invloed op onderwijsprestaties van kinderen’
    Al eerder bleek dat het opleidingsniveau van ouders en de gezinssituatie invloed heeft op iemands prestaties op school. Uit onderzoek is nog een indicator naar voren gekomen, namelijk mediagedrag van de ouders. Het mediagedrag in het gezin heeft invloed op de prestaties op school van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen van ouders die veel amusumentprogramma’s kijken op de tv (denk aan programma’s op RTL en SBS) minder goed presteren op school. Ouders die per dag 2 à 3 uur tv-kijken kunnen de opleiding van hun kind doen kelderen met een niveau (van vwo naar havo bijvoorbeeld). Het schijnt dat het initiatieproces meteen vanaf de geboorte van een kind begint, Het wordt ouders dan ook aangeraden om bewust na te denken over wat hun kind meekrijgt. Praten over de inhoud van tv- programma’s is daarbij belangrijk. (https://www.trouw.nl/nieuws/kijken-ouders-veel-tv-dan-presteren-hun-kinderen-minder~b915578b/) . Lezen en voorlezen daarentegen heeft een positief effect op het opleidingsniveau van het kind. Kinderen krijgen door voorlezen een voorsprong in de taalontwikkeling. (https://www.ru.nl/nieuws-agenda/vm/2019/augustus/maakt-vader-5-lees-mediaopvoeding/)

    In dit artikel wordt uitgelegd dat de media-opvoeding van ouders levenslang effect heeft op hun kinderen. Daarnaast vind je hier het sociologisch onderzoek van onder andere Natascha Notten, waar het artikel op gebaseerd is.
  • ‘Op het werk wordt tien procent van de werknemers gepest, vooral in de industrie en de vervoerssector’
    In dit artikel van het CBS kun je meer lezen over de cijfers van pesten op het werk en in welke bedrijfstak dat het meeste voorkomt.