6.3 Besluitvormingsmodellen

Hier zie je een organogram van een scholengemeenschap. De MR zie je onderaan het organogram, omdat de MR van ‘binnenuit’ de organisatie komt. Leerlingen zijn bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. 

Tezamen vaardigen medezeggenschapsraden allen één vertegenwoordiger af of kiezen mensen die in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten. De GMR kan bijvoorbeeld bestaan uit leerlingen en ouders en adviseert het bestuur en denkt met het bestuur mee over zaken die alle scholen aangaan. De MR is dus een soort volksvertegenwoordiging, alleen dan op een ander niveau, een soort schoolvertegenwoordiging. 

Bron: https://skoso.nl/organogram