Jongeren partij

Misschien heb je de afgelopen tijd weleens in het nieuws gehoord over een politieke jongerenpartijen. Zo kwamen de jongerenpartij van Forum voor Democratie, JFVD, en ook de jongerenpartij van de SP, ROOD behoorlijk in opspraak vanwege hun radicale ideëen. Maar wat zijn politieke jongerenpartijen eigenlijk? 

Bijna iedere Nederlandse politieke partij, behalve de PVV en 50Plus, heeft een jongerenpartij, Dit is een jongerenorganisatie die officieel verbonden is met een politieke partij. Deze jongerenorganisaties organiseren congressen, debatten en activitieiten. Ook voeren ze actie, schrijven ze opiniestukken en vertegenwoordigen ze jongeren in de besturen van de moederpartij. 

Je aansluiten bij een jongerenpartij kan een goed opstapje zijn voor een carièrre in de politiek. Zo waren Mark Rutte en Rob Jetten ooit de baas van de jongerenpartijen JOVD en de Jonge Democraten voordat ze de landelijke politiek in gingen. Daarnaast is het ook een manier om invloed uit te oefenen op het beleid en jongeren te vertegenwoordigen in de politiek. 
Zou jij je ook willen aansluiten bij een politieke jongerenorganisatie? Goed nieuws, iedereen tussen de 14 kan lid worden van een jongerenpartij. Hier vind je een overzicht van de huidige politieke jongerenorganisaties.