§1.3 Jonge dieren

Mensenkinderen zijn bijzonder als je ze vergelijkt met de kinderen van dieren. Mensenkinderen zijn bij geboorte nog helemaal niet volgroeid, ze moeten lange tijd verzorgd worden voordat ze zelfstandig en weerbaar zijn. Dat is een unieke situatie als je dit vergelijkt met dieren. Dat heeft tot gevolg dat volwassenen hun leven aan moeten passen aan de verzorging van hun kinderen. Veel wetenschappers zijn van mening dat deze biologische oorzaak juist tot gevolg heeft dat mensen zulke sociale wezens zijn.

Hoeveel jaar duurt het voordat je kunt spreken van echte zelfstandigheid bij een mens? Maak gebruik van de ontwikkelingsfasen van Piaget.

Ga eens een vergelijking maken tussen solitair levende dieren, sociale dieren en menselijke samenlevingen. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er? En is de verklaring die hierboven staat plausibel (een aannemelijke verklaring)?


Veel kinderen leren door te imiteren. Kijk maar naar Janna (2 jaar) in de video t/m 1:93m. Bijna alles wat haar grote zus Saar doet, kopieert ze in haar gedrag. Denk jij dat Janna echt kan aftellen van 10 naar 1?

terug naar hoofdstuk 1naar nieuwkomers (§1.3)