§1.3 Nieuwkomers

Stel je voor dat jij naar Japan verhuist? Hoe zou je moeten worstelen met een andere identiteit op school dan thuis en vroeger in je thuisland? Hoe moeilijk is acculturatie en integratie? Wat doe je met de goede elementen uit je eigen cultuur en de goede elementen uit jouw nieuwe cultuur. Wat zijn de verwachtingen van je ouders, van je Japanse klasgenoten en leraren?

Meer over het integratievraagstuk:

  • Onderwijs is een goede manier om te integreren in een samenleving. Welk onderwijs kinderen volgen heeft grote invloed op de baankans later. Leerlingen met een niet-westerse achtergrond gaan relatief vaker naar lagere niveaus op het vmbo dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Opvallend is dat leerlingen met een Iraanse achtergrond juist vaker op havo of vwo zitten dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
  • De laatste jaren zijn er veel meer immigranten uit onder andere Syrië, Iran en Irak. In een overzicht van het CBS is te zien hoe dit over de periode 2012-2016 toegenomen is.
  • Gemeentes waar veel immigranten komen, moeten erover nadenken hoe ze hiermee omgaan. De gemeente Rotterdam heeft een duidelijk beleid gemaakt voor het integreren van migranten. Een belangrijke boodschap van het stadsbestuur is dat niet willen integreren geen optie is.

terug naar hoofdstuk 1naar politieke socialisatie in Noord-Korea (§1.3)