§1.4 Onderzoek over pesten

Wil je meer weten over pesten? Vraag dan aan je docent of je de module Pesten van maatschappijwetenschappenleraar Petra Willems mag behandelen in de klas.

Hier vind je het onderzoek van het NJI naar pesten.

terug naar hoofdstuk 1naar profvoetbal (§1.5)