§3.2 Behaviorisme

Ontwikkelingspsychologen zijn geïnteresseerd in de psychologische veranderingen bij mensen wanneer ze ouder worden. Als je kind bent, denk je heel anders dan wanneer je bejaard bent. Een stroming hierin is het behaviorisme. In het woord herken je het Engelse woord ‘behavior’ en dat is dan ook waar deze stroming op gericht is: gedrag van mensen en dieren. Behavioristen staan aan de nurture-kant van het debat waar paragraaf 3.2 over gaat. Zij vinden dat gedrag aangeleerd is.

Een beroemd experiment hierbij is dat met de hond van Pavlov. Pavlov was een psycholoog die zich richtte op reflexen van mensen en dieren. Hij zag dat honden kwijlen wanneer ze eten krijgen. Vanaf dat moment besloot hij een tikkend geluid te laten horen en daarna de honden te voeren. Zo kwijlden de honden bij het geluid en het voedsel. Na een poosje gingen de honden ook kwijlen als ze alleen het tikkende geluid hoorden. Hiermee toonde Pavlov aan dat gedrag aangeleerd kan worden, want zo leerde de hond een reflex die hij eerst niet had.

terug naar hoofdstuk 3naar criminologische theorieën (§3.2)