§9.2 Sociale stratificatie in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt cijfers van allerlei dingen in Nederland. Bijvoorbeeld van welk werk iemand doet of hoeveel kinderen ouders hebben. Toen het CBS in 2016 de cijfers van 2001 tot en met 2015 vergeleek, concludeerde ze dat de inkomensverschillen over deze periode in Nederland vrijwel gelijk zijn gebleven. In het filmpje hieronder wordt hier meer over uitgelegd.

In het filmpje wordt het woord ‘nivelleren’ gebruikt. Een nivellerende maatregel is een maatregel die de ongelijkheid tussen mensen verkleind. Het verschil in inkomen wordt dus genivelleerd doordat mensen met hoge inkomens in verhouding meer belasting betalen dan mensen met lagere inkomens.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), een ander onderzoeksinstituut, publiceerde in 2014 het rapport ‘Verschil in Nederland’. Dit uitgebreide rapport gaat over allerlei verschillen tussen groepen in de Nederlandse samenleving. Ze deelden de samenleving in in 6 sociale klassen, sociale lagen: de gevestigde bovenlaag, de jonge kansrijken, de werkende middengroep, de comfortabel gepensioneerden, onzekere werkenden en de onderlaag. Lees meer in het artikel van de NOS en ontdek tot welke sociale laag jij behoort.

Welke baan jij later krijgt en wat je daar verdient hangt samen met de opleiding die je gaat doen. De NOS vergeleek verschillende opleidingen met elkaar en keek naar de baankans en de hoogte van het salaris. Zoals je kunt zien in de infographic, heb je met vakgebied maatschappijwetenschappen een goede kans op een baan. Maatschappijwetenschappen valt namelijk onder de sector gedrag en maatschappij, die je in de figuur ziet staan. Een andere conclusie die je kunt trekken is dat het salaris grotendeels bepaald wordt door iemands opleidingsniveau.

terug naar hoofdstuk 9naar India (§9.2)