§9.4 Het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft volgens de Rijksoverheid als taak ‘mogelijke schendingen van mensenrechten te onderzoeken’. Het instituut werd in 2012 opgezet als het ‘Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens’

Ze ziet erop toe dat mensenrechten beschermt zijn en dat ze nageleefd worden in praktijk, maar ook in beleid en wetgeving. Een naleving in praktijk betreft gelijke behandeling. Zo mogen werkgevers geen onderscheid maken op kenmerken zoals geslacht, leeftijd of ras. Sommige vragen mogen ze ook niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Als dat wel gebeurt of als mensen zich om andere redenen gediscrimineerd voelen kunnen ze terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

In 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen door de Verenigde Naties. Dit zorgt ervoor dat mensenrechten universeel zijn, ze gelden voor ieder mens op de wereld. De UVRM bevat 30 artikelen die deze rechten van de mens beschrijven.

In 2017 bepaalde het College voor de Rechten van de Mens dat de politie een administratief medewerkster discrimineerde toen ze haar verbood een hoofddoek te dragen samen met haar politieuniform.

terug naar hoofdstuk 9naar hoofdstuk 10