§11.4 Voorbeelden van een finaal model

Bij het maken van overheidsbeleid wordt vaak eerst onderzoek gemaakt. Dan probeert men een ‘causaal veldmodel’ te maken (wij zeggen: causaal model). Dit brengt de oorzaken in kaart. Bijvoorbeeld deze van de gemeente Hoorn over brandveiligheid.

Na het onderzoek kunnen aannames worden gedaan over hoe er via overheidsbeleid een maatschappelijk probleem kan worden aan gepakt. Dan krijg je een finaal model. Een voorbeeld is het model dat je hierbij ziet, afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken die het ondernemersklimaat wil verbeteren.

Een causaal + finaal model noemen we een zandlopermodel.

Soms zijn bedachte modellen zo complex dat ze weinig toevoegen: een model hoort een vereenvoudiging van de werkelijkheid te zijn. Op dit voorbeeld kun je wel goed lezen hoe een model tot stand komt.

terug naar hoofdstuk 11naar hoofdstuk 12