§13.5 Glazen plafond en old boys network

In Nederland is er een wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur. Er wordt gestreefd naar ten minste 30% vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen in grote bedrijven. Dit streefcijfer is ingesteld in 2013, omdat de overheid vond dat teveel vrouwelijk talent onbenut bleef. In 2016 verviel de wet, maar in 2017 is het streefcijfer opnieuw ingevoerd tot en met 2020 omdat de 30% nog niet gehaald was.

In het woord zit het al: een streefcijfer is iets waar naar gestreefd wordt. Het is dus niet verplicht. Als een bedrijf de 30% niet haalt, moet uitgelegd worden waarom dat zo is. Sommigen vinden dat het wel verplicht moet worden, door middel van een quotum. Dan moeten bedrijven wel en zal de verdeling van mannen en vrouwen aan de top gelijker worden.

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, zei in 2017 dat hij wilde dat het kabinet dat toen samengesteld ging worden voor de helft uit vrouwen ging bestaan. Hij wilde dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers zouden komen. Uiteindelijk is GroenLinks niet in de coalitie beland, en hebben ze dus ook het kabinet niet samengesteld. Benieuwd hoe het nu gesteld is met het aantal vrouwelijke ministers?

In 2016 waren er in de Verenigde Staten weer presidentsverkiezingen. Bij zowel de Republikeinen als de Democraten is er dan eerst een soort verkiezing binnen de partij over wie de presidentskandidaat wordt. Bij de Democraten ging het tussen Bernie Sanders en Hillary Clinton. De strijd werd uiteindelijk gewonnen door Hillary Clinton, die daarmee de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van een grote partij werd. Clinton noemde het een ‘historisch moment voor alle vrouwen’ en zo ervoeren veel vrouwen in de VS het ook. In een toespraak zei Clinton dat ‘de grootste barst ooit in het glazen plafond geslagen’ is.

In het boek werd in §13.5 ook het ‘old boys network’ genoemd. Dit is een netwerk, een groep van mensen die bijvoorbeeld in het bestuur van een organisatie hebben gezeten. Ze willen dan hun macht behouden en houden daarom contact met elkaar en de organisatie om nog invloed uit te oefenen. Ook helpen ze elkaar daarna met een goede baan en dergelijke. Old boys networks krijgen vaak kritiek. Er wordt dan gezegd dat ze elkaar voortrekken en de hand boven het hoofd houden. Ze zouden willen blijven bij het oude en omdat het vaak mannen zijn wordt ook wel gezegd dat ze fungeren als een glazen plafond voor vrouwen.

terug naar hoofdstuk 13naar de geschiedenis van de Europese Unie (§13.5)