§14.3 Buurtpreventie

In veel buurten zitten de bewoners samen in een WhatsApp groep om elkaar op de hoogte te houden van eventuele gevaarlijke situaties. Vaak zijn er dan ook korte lijntjes met een wijkagent, bijvoorbeeld via de beheerder van de WhatsApp groep. Als de wijkagent iets wil doorgeven, kan dat via zo’n groep snel gebeuren. Maar het werkt ook andersom: als bewoners denken dat er ergens wordt ingebroken, kan de beheerder dit snel doorgeven aan een wijkagent die dan weer verder actie kan ondernemen. Op deze vrij simpele manier kunnen buurtbewoners samen de buurt veilig houden en zich veilig voelen.

De Stichting WhatsApp Buurtpreventie (WAPB) begon met dit initiatief van WhatsApp groepen met buurtbewoners.  Inmiddels zijn er veel buurten die gebruik maken van zo’n groep. Op de site van het WAPB kun je zien in welke buurten zo’n WhatsApp groep geregistreerd is. Zoek eens op of er een is in jouw buurt. Als hij er is, wist je ervan af?

Door Denkhenk – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61056351

Een student van de Universiteit uit Tilburg deed onderzocht of deze WhatsApp groepen ook leiden tot minder criminaliteit in een buurt. Uit zijn onderzoek bleek dat de WhatsApp groepen vooral succesvol zijn, als je op straat kunt zien dat er zo’n WhatsApp groep is. Bijvoorbeeld als er een bord staat zoals op de foto hiernaast. Dat schrikt eventuele inbrekers af, ze zullen geneigd zijn een buurt te zoeken waar geen WhatsApp buurtpreventie is.

Buurtpreventie werkt dus eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant voorkomt het criminaliteit, omdat potentiële daders afgeschrikt worden om iets uit te voeren. Daarnaast zorgt het ervoor dat daders sneller gepakt worden en dus is heeft de buurtpreventie ook een repressieve werking. In §14.6 in het lesboek worden preventie en repressie verder uitgelegd.

We hebben het nu alleen nog maar gehad over digitale buurtpreventie, maar in sommige buurten zijn er ook buurtpreventieteams die de straat op gaan. In deze teams zitten betrokken buurtbewoners die gemotiveerd zijn om de buurt veilig te houden. Op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kun je meer lezen over zulke buurtpreventieteams en in welke buurten ze actief zijn.

terug naar hoofdstuk 14naar oefenen met wetenschappelijke scholen (§14.4)