§1.2 Spijbelen

Spijbelen

Als je een onderzoek doet naar spijbelen is het belangrijk te weten…

…waarover we het hebben, wat de feiten zijn en welke oorzaken en gevolgen een maatschappelijk vraagstuk heeft. Maar het is ook interessant te weten wat de overheid er eventueel aan doet of wat politieke partijen er aan denken te doen (standpunten).

terug naar hoofdstuk 1naar jonge dieren (§1.3)