§2.1 Groepsvorming

Erratum (foutje) gevonden door Pim van Hofwegen (leerling op het Bonaventura College) op p. 30 van de eerste druk (april 2017). De foto verhult een deel van de tekst. Deze moet zijn: ‘Als mensen zich houden aan dezelfde (groeps)normen kan de binding in de groep versterkt worden.’ Dank voor de tip Pim!

Mensen kunnen op verschillende manieren een groep vormen. Bedenk eens bij welke groepen jij allemaal hoort.

  • WhatsApp Buurtpreventie is er voor bewoners van dezelfde buurt. Zij kunnen elkaar op deze manier op de hoogte houden van verdachte situaties en voelen zich daardoor sterk tegen bijvoorbeeld potentiële inbrekers. Ze delen dezelfde waarde van veiligheid voor hun woonomgeving.
  • Onderzoekers bundelden hun krachten voor een onderzoek naar het effect van het antirookbeleid dat in veel landen gevoerd wordt. Hun gezamenlijke interesse hierin maakte dat ze zijn gaan samenwerken.
  • Kinderen van illegale immigranten werden onder president Obama niet het land uitgezet. Deze zogenoemde ‘Dreamers’ kregen een kans en mochten werk en opleiding zoeken. President Trump wil deze groep met dezelfde achtergrond echter het land uit hebben.
  • Steeds meer mensen gaan een elektrische auto rijden. Mensen die hun diesel- of benzineauto hebben vervangen voor een elektrische auto vinden het in meer of mindere mate belangrijk dat het klimaat beschermd wordt.

Typen bindingen (uit de eindtermen/syllabus)

Bindingen tussen mensen zijn er in allerlei vormen, op verschillende niveaus en onderscheiden zich in mate van intensiteit. Er zijn ideaaltypisch vier manieren (typen bindingen) te onderscheiden waarop mensen van elkaar afhankelijk zijn:

  • economische bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met de productie en distributie van schaarse goederen);
  • politieke bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met politieke macht die mensen hebben en met het feit dat er collectief zaken geregeld moeten zijn o.a. de verdeling van collectieve goederen);
  • cognitieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met het feit dat mensen van en aan elkaar leren);
  • affectieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met positieve en negatieve gevoelens van mensen voor elkaar).

Formele en informele groepen

Er is onderscheid tussen formele groepen (vast omschreven doelen en normen, vastgelegde regels en procedures, bepaalde rollenstructuur en hiërarchie) en informele groepen (stilzwijgende binding zonder vastgelegde doelen en normen, rollenstructuur en hiërarchie).


Er niet meer bij horen

Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen niet langer bij een groep horen. Doordat:
1. Ze er niet meer bij willen horen (dropping out en opting out);
2. Er niet meer bij mogen horen (uitsluiting en discriminatie);
3. Er niet meer bij kunnen horen (armoede, werkloosheid).

Politieke groepsvorming vindt onder andere plaats door de vorming van politieke partijen.

terug naar hoofdstuk 2naar sociale controle (eindterm 14.4)