§2.3 Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

Naast gelijkwaardigheid, zijn vrijheid en solidariteit belangrijke waarden in Nederland. De Rijksoverheid heeft een brochure over deze drie beschikbaar, waar precies wordt uitgelegd wat welke waarde inhoudt.

  • Uit het gelijkwaardigheidsprincipe volgt een verbod op discriminatie. In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden. Bij solliciteren gebeurt dat helaas niet altijd. Uit onderzoek blijkt dat een witte sollicitant met strafblad kansrijker is dan een allochtoon zonder strafblad.
  • In Nederland is vrijheid belangrijk en dus is er vrijheid van vereniging. Iedereen mag zich aansluiten bij een vereniging of politieke partij of er zelf een aansluiten. Toch wordt dit af en toe verboden, zoals bij pedofielenvereniging Martijn.
  • Uit solidariteit houden we rekening met elkaar en is er bestaanszekerheid. Dit uit zich onder andere in het bestaan van het minimumloon. Hier kun je berekenen wat jij minimaal zou moeten verdienen.

terug naar hoofdstuk 2naar sociale uitsluiting en cohesie (§2.3)