§2.3 Sociale uitsluiting en cohesie

Waarom vormen mensen groepen? En waarom sluiten groepen sommigen buiten?

In 2009 kwamen Molukkers en Marokkanen in Culemborg tegenover elkaar te staan. In de oudejaarsnacht waren er verschillende rellen en conflicten. De spanningen liepen al langere tijd op, maar op oudejaarsnacht brak het geweld uit. Nog lange tijd daarna heerste er veel onrust. Zo waren er jeugdbendes actief, die vele inbraken pleegden. In 2013 werd een belangrijk deel van de bende opgepakt.


Uit de eindtermen: bindingen juist vergroten

Verschillende factoren kunnen de sociale cohesie bevorderen en kunnen dan ook als strategie ingezet worden om de bindingen van de burgers te vergroten:
1. Wederzijdse afhankelijkheid (of eigenbelang)
2. Dwang (of macht)
3. Gedeelde waarden en normen (saamhorigheidsbesef)

terug naar hoofdstuk 2naar schijncorrelaties (§2.4)