§3.1 Wapenbezit

Over het wapenbezit in de Verenigde Staten wordt zowel in het binnen- als buitenland veel gediscussieerd. Het is per deelstaat verschillend of en hoe het is toegestaan om in het bezit te zijn van een wapen. Zo zijn inwoners in de stad Kennesaw in de staat Georgia verplicht om een vuurwapen te bezitten, maar is het in Californië verboden. Elke schietpartij in de VS gooit olie op het vuur van het debat over wapenbezit. Is het nu wel of geen goed plan?

Texas is één van de acht staten waar studenten een vuurwapen mee mogen nemen naar de universiteit. Dit uit zelfverdediging en omdat schietpartijen vaak plaatsvinden op onbewapende plekken, volgens de voorstanders. Tegenstanders zeggen dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van onderwijs. Studenten zullen minder vrij durven debatteren en sommigen zullen de universiteit bij voorbaat mijden en ergens anders aan studeren.

Steeds meer Amerikanen zijn in het bezit van een wapen. Dit komt door de toenemende angst voor geweld in de samenleving. Ongeveer één op de zes Amerikanen heeft een wapen in bezit, in totaal goed voor zo’n 266 miljoen wapens. Een kleine groep van 3% echter, heeft de helft van alle wapens in bezit. Zij bezitten gemiddeld maar liefst 17 wapens per persoon.

Uit onderzoek blijkt dat hoe minder wapenbezit wordt toegestaan, hoe minder wapendoden er vallen. Tegenstanders van strengere wetten zeggen dat mensen dan wel een ander wapen zullen pakken. Het Vlaams Vredesinstituut deed uitgebreid onderzoek naar wapens in de Europese Unie. Denk er eens over na, wat vind jij over wapenbezit? Welke wapens moeten worden toegestaan? En mag je die dan overal bij je dragen?

terug naar hoofdstuk 3naar nature-nurture (§3.2)