§4.1 Politieke standpunten

Politieke partijen denken verschillend over de aanpak van criminaliteit.

De SP vindt dat de manier waarop criminelen gestraft worden, moet veranderen. Mensen die herhaaldelijk crimineel gedrag vertonen kunnen nu twee jaar in een cel komen. In plaats daarvan wil de SP dat er intensieve begeleiding komt, om te voorkomen dat criminelen nogmaals de fout in gaan.

Over de hoogte van de straf voor moord en doodslag zijn de partijen het niet eens. De VVD vindt dat de straf voor moord en doodslag omhoog moet. De PvdA daarentegen, zegt juist dat de straf hiervoor de laatste jaren al omhoog is gegaan en dat dat niet nog verder hoeft. De PvdA wil voorkomen dat daders in herhaling vallen wanneer ze weer in de samenleving zijn. De SGP is het met de VVD eens dat de strafmaat omhoog moet en daarin zie je dat zij allebei politiek rechtse partijen zijn.

D66 is kritisch op levenslange straffen en wil dat er per situatie naar wordt gekeken hoe dit wordt aangepakt. VVD vindt juist dat levenslang levenslang moet zijn, en dat in het algemeen moet gelden dat pas na 25 jaar gevangenisstraf gekeken moet worden of het oordeel levenslang blijft gelden.

terug naar hoofdstuk 4naar tips voor een enquête (§4.3)