§4.3 Tips bij het maken van een enquête

Het maken van een enquête is stukken moeilijker dan je denkt. Zelf denk je misschien dat een vraag heel logisch is, maar degene die de enquête invult kan daar heel anders over denken.

Een rijtje tips:
1. Zorg dat je vraag zo kort en eenvoudig mogelijk is. Bij een vraag die langer is dan een regel, is de kans groot dat mensen afhaken tijdens het lezen. Ook als de vraag zo ingewikkeld is dat je hem drie keer moet lezen totdat je hem snapt, moet je hem eenvoudiger maken.
2. Dubbele ontkenningen maken het onduidelijk, dus gebruik die niet. De vraag ‘Vindt u ook niet dat…?’ brengt mensen in verwarring.
3. Denk ook na over de volgorde waarin je de vragen stelt. Het is bijvoorbeeld niet zo slim om eerst de allermoeilijkste vraag te stellen. Je moet mensen eerst een beetje laten wennen en wat algemenere vragen stellen.
4. Pas op dat je niet sturend bent in een vraag of in de volgorde waarin de vragen worden gesteld. Als je eerst vraagt of iemand het belangrijk vindt om gezond te eten en vervolgens hem vraagt hoe vaak hij naar de McDonald’s gaat, zou je wel eens een rooskleuriger antwoord kunnen krijgen dan wat de realiteit is.

Als je gesloten vragen stelt, betekent dat dat je antwoordopties geeft, zoals bij een meerkeuzevraag. Die antwoordopties moeten wel logisch zijn. Ze moeten vergelijkbaar zijn en alle antwoorden die mensen kunnen hebben, bevatten. Een voorbeeld van iets waarbij dit niet het geval is, zie je hieronder.
‘Wanneer ging u voor het eerst zonder uw ouders op vakantie?’
A: 5 jaar geleden
B: Toen ik mijn vrienden 3 jaar kende
C: Wat een leuke vraag, ik vond pas de foto’s daar nog van, wat was dát leuk
D: In 2005

Je snapt zelf waarschijnlijk ook wel dat je als onderzoeker aan deze antwoorden niks zult hebben. Je weet bijvoorbeeld niet wanneer iemand zijn vrienden drie jaar kende en je hebt ook niks aan antwoordoptie C. Optie A ‘5 jaar geleden’ kun je wel gebruiken, omdat je kunt uitrekenen in welk jaar dat dan was, maar het is logischer om net als bij optie D gewoon direct het jaartal neer te zetten.

terug naar hoofdstuk 4naar tips voor een literatuurstudie (§4.3)