§4.4 IQ

De afkorting IQ staat voor intelligentiequotiënt en wordt gebruikt om uit te drukken hoe intelligent iemand is. Intelligentie is niet alleen dat je goed iets uit je hoofd kunt leren, ook plannen maken, abstract denken en een taal begrijpen en leren horen erbij. Het is dus een breed palet aan vaardigheden. Bij het IQ wordt het gemiddelde op 100 gesteld. Het is niet zo dat na één IQ test jouw IQ vast staat. Als je de test op een ander moment nog eens zou doen, kan dat wel tot 20 punten afwijken van je eerdere IQ score. Dat komt omdat de IQ test een momentopname is. Als je hoofdpijn hebt, zou je score wel eens lager kunnen uitvallen dan wanneer je de test hebt gemaakt zonder hoofdpijn.

De helft van de bevolking scoort hoger dan 100 op de test, de andere helft lager. Bijna 70% haalt een score tussen de 85 en 115. IQ scores krijgen ook een label, zoals hoogbegaafd. Uit onderzoek van Resing & Blok komt een verdeling die je kunt gebruiken om te kijken in welke categorie jouw IQ score valt.

In onderzoeken wordt op een uitgebreide manier het IQ van iemand vastgesteld. Veel mensen zijn benieuwd naar hun eigen IQ en daar zijn dan ook verschillende testjes voor gemaakt die je online kunt doen. Zo is er in Nederland het programma De Nationale IQ test, en met een verkorte versie van de test die ze daar doen, kun je hier je eigen IQ meten. 

Over IQ wordt veel gesproken in het nature-nurture debat. Is het nou aangeboren of aangeleerd? Helemaal aangeboren zal het niet zijn, want soms gaan kinderen naar de universiteit terwijl hun ouders alleen een vmbo diploma hebben. Maar toch is er vaak wel een relatie te zien tussen het IQ van ouders en hun kinderen. In de ene familie zitten nou eenmaal meer mensen met een hoog IQ dan in de andere. Maar het IQ van mensen kan bijvoorbeeld ook omhoog gaan, wat wijst op een leerproces. Als je veel wordt uitgedaagd, train je je hersenen en wordt je slimmer.  In NEMO werd een onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van IQ.  Mensen moesten spuug in een potje achterlaten, waardoor het DNA bekeken kon worden. Daarnaast maakten ze een IQ test en zo werd een verband bekeken tussen DNA en IQ. Over het algemeen zegt men dat IQ deels is aangeboren en deels aangeleerd.

terug naar hoofdstuk 4naar hangjongeren (§4.4)