§4.5 Jaren zeventig

In de jaren 70 kwam de wetenschapspsychologie op, met Abraham Maslow als een van de grondleggers. Hij maakte onderscheid tussen verschillende behoeften van de mens en maakte hier een piramide van. Zo staat voedsel onderaan als basisbehoefte, maar staat je eigen reputatie een stuk hoger als erkenningsbehoefte. Pas als je voedsel hebt, ga je je druk maken om een behoefte die hoger ligt, zoals liefde en veiligheid.

Aan wetenschap werd in de jaren zeventig meer eisen gesteld. Zo moet wetenschap verifieerbaar zijn. Een uitspraak die je doet, moet te controleren zijn. Als ik iets beweer waarvan niemand inclusief ikzelf kan controleren of het waar is, heeft het geen zin.

terug naar hoofdstuk 4naar onderzoek Siegel (§4.4)