§4.5 Siegel

In paragraaf 4.3 over onderzoek ging het over het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de criminologie wordt meestal kwantitatief onderzoek gedaan, zoals grote enquêtes en statistieken. In het onderzoek van criminologe Dina Siegel echter, is een kwalitatieve methode toegepast. Zij deed onderzoek door middel van interviews en observatie, twee kwalitatieve methoden. Ze stapte echt in de wereld van misdaad en keek naar beweegredenen ervan. Dina Siegel vertelt in een filmpje over hoe ze haar onderzoek heeft gedaan en waarom ze het op deze manier deed.

Siegel is zelf Russisch van afkomst en werkt als hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze is voornamelijk bezig met georganiseerde vormen van misdaad waarbij ze aandacht heeft voor de cultuur waar iemand uit komt. Dat betekent dat ze kijkt naar wat voor mens een crimineel is. Wat zijn redenen om zich zo te gedragen en wat voor invloed heeft dat?

Ze deed ook onderzoek naar de omgeving waarin iemand opgroeit. Het blijkt dat dat invloed heeft op het vertonen van crimineel gedrag. Op jonge leeftijd worden soms al misdaden gepleegd. Denk hierbij aan de jongen van nog maar 14 jaar die in juni 2017 een meisje genaamd Romy misbruikte en ombracht. Hij kreeg de maximale straf voor zijn leeftijd: een jaar detentie en jeugd-tbs. Siegel doet onderzoek naar hoe dit soort gedrag tot stand komt en kijkt daarbij vooral naar de rol van ouders en familie.

terug naar hoofdstuk 4naar hoofdstuk 5