§5.1 Waterpolitiek

Jagers en verzamelaars wonen in eenvoudige tenten, waardoor ze redelijk makkelijk van woonplaats kunnen wisselen. Hun kamp zetten ze op bij een waterrijke omgeving. Waar water is, is vaak ook leven. Planten en bomen groeien er beter, maar ook dieren. Dat betekent voedsel voor een jager verzamelaar. Omdat het water ook opraakte en een plaats niet meer vruchtbaar genoeg was, trokken ze rond.

Als er geen rivier of meer was, dan gingen ze grondwater putten. Later begon men met de eerste vormen van waterleidingen. Er werden geultjes gegraven vanaf een meer of rivier, om zo het water te verspreiden door het gebied. Zo hoefde niet iedereen pal aan het meer of de rivier te wonen, maar hadden mensen toch water.

Later hoefden jager-verzamelaars niet meer rond te trekken, maar konden ze hun nomadische bestaan inwisselen voor een boerenbestaan. Dit betekende dat ze zich permanent konden vestigen op een plek.

Waterpolitiek vandaag de dag

Het welvaartsdilemma en waterschaarste is ook vandaag de dag nog actueel, kijk maar:

De Nederlandse overheid is daarom bezig om zoet water als collectief goed voor ons allemaal te behouden. En ook burgers maken zich zorgen over de ‘waterafdruk’ (vergelijk: ecologische voetafdruk). Daarom wordt er ook onderzoek naar gedaan, zoals door de Universiteit Twente:

Percentage van de bevolking met ernstige waterschaarste in minimaal 1 maand per jaar. Ook Nederland hoort daarbij.

terug naar hoofdstuk 5naar Noord-Korea (§5.2)