§5.4 Uitvindingen

De Industriële Revolutie begon aan het einde van de 18e eeuw in Engeland en zette voort in de 19e eeuw in de rest van Europa. James Watt verbeterde in 1760 de stoommachine op zo’n manier dat hij breder gebruik kreeg. Daarmee werden veel technologische uitvindingen in gang gezet.

Zo ontstond de eerste fiets, fotografie, telefoon, wagens en later auto’s en de bioscoop. In dit filmpje wordt meer verteld over deze uitvindingen. Later in de 20e eeuw ontstonden radio, televisie en computer.

Nikola Tesla was de eerste die had nagedacht over het versturen van elektrische signalen over grote afstand, het begin van de radio. Helaas mislukte zijn experiment. Guglielmo Marconi  ging door met het idee van Tesla, en hem lukte het wel. Marconi zette de uitvinding verder voort en ontving later de Nobelprijs. In 1899 kwam de eerste radioverbinding over Het Kanaal tot stand en in 1919 was het eerste Nederlandse radioprogramma een feit.

terug naar hoofdstuk 5naar hoofdstuk 6