Staatsvorming

Het belangrijkste begrip bij staatsvorming is uiteraard het begrip ‘staat’. Uit de syllabus (eindterm 19.1)…

De vier kenmerken van een staat

Bij een staat is sprake van een interne soevereine macht die:

1. regeert over een groep mensen;
2. binnen een bepaald grondgebied;
3. en daarbij het geweldsmonopolie en belastingmonopolie bezit.

(4.) Externe soevereiniteit betekent dat het staatsgezag niet ondergeschikt is aan het gezag van andere staten.

terug naar hoofdstuk 6ยง6.4 rationalisering van de krijgsmacht