§13.2 Selffulfilling prophecy en het Thomas-theorema

De Amerikaanse socioloog William Isaac Thomas is bekend geworden met zijn idee over het interpreteren van een situatie, ook wel het Thomas-theorema genoemd. Dit houdt in dat hoe je je gedraagt, bepaald wordt door hoe je een situatie ziet. Met de zin ‘If mean define situations as real, they are real in their consequences‘, is het theorema en daarmee Thomas zelf beroemd geworden. We interpreteren een situatie op onze eigen manier, niet objectief dus. Deze subjectieve, eigen geïnterpreteerde situatie leidt tot ons gedrag.

Een mogelijk gevolg van wat Thomas stelt, is de selffulfilling prophecy. Dit houdt in dat wanneer je iets voorspelt, je hiernaar gaat handelen, waardoor het ook echt uitkomt. Wanneer bijvoorbeeld voorspeld wordt dat de waarde van een bedrijf op de beurs gaat stijgen, komt er meer vraag naar aandelen van het bedrijf en daardoor stijgt de waarde van het bedrijf dus inderdaad.

Het Thomas-theorema kun je goed herkennen in het alledaagse leven. Wanneer je inschat dat iemand jou totaal niet aardig vindt, zul je je op een manier gedragen die de relatie tussen jullie niet ten goede zal komen. Je zult dan waarschijnlijk geen vrienden worden. Dit gebeurt los van of diegene jou ook echt niet aardig vindt. Wat hierbij bepalend is, is wat jij inschat en niet wat de echte situatie is. Tegen een vriend doe je heel anders dan tegen iemand die jou bij voorbaat al niet mag en dat heeft dus gevolgen voor wat er daarna gebeurt.

terug naar hoofdstuk 13naar levensstandaard (§13.2)