Hét leerdoel van MAW

3 juli 2023

Het fundament van het vak maatschappijwetenschappen is gelegd door de twee commissies Schnabel in 2007 en 2009. De rapporten van de commissies die het advies hebben geleverd voor het huidige examenprogramma zijn oorspronkelijk gepubliceerd door SLO. Ze vormen de basis voor het huidige examenprogramma maatschappijwetenschappen.

De laatste tijd is er discussie over de toetsing van het vak. Dit kan leiden tot een discussie over semantiek. Maar in het tweede rapport van de commissie Schnabel staat het klip en klaar:

“Leerlingen leren concepten toe te passen op verschillende contexten, waardoor ze tot gereedschap worden om de werkelijkheid te analyseren. Concepten brengen voor leerlingen dwarsverbanden aan tussen de verschillende contexten. (…) In het nieuwe examenprogramma komt met de keuze voor de concept-contextbenadering nog meer nadruk te liggen op analysevaardigheden.“ (p.78 tweede rapport Schnabel). De rapporten waren een tijdje buiten beeld en het leek ons verstandig dat we borgen dat ze door iedereen die met MAW te maken heeft (weer) gelezen worden.

De rapporten zijn hieronder te downloaden. Vooral het tweede rapport is aanbevelenswaardig.