Hoofdconcept: Binding

Kernconcept groepsvorming

Kernconcept sociale cohesie

Kernconcept politieke institutie

Kernconcept sociale institutie

Kernconcepten representatie en representativiteit