Online portal havo t/m H10 online

26 april 2018

De afgelopen tijd is de achtergrondinformatie voor leerlingen havo bijgewerkt tot en met hoofdstuk 10 en daarmee is alle informatie bij het lesboek deel 1 beschikbaar. Voor vwo was dit al eerder het geval (t/m hoofdstuk 5).