Online Portal is online

4 september 2017

De Online Portal is online! De komende maanden zal deze steeds meer gevuld worden met de informatie waar het lesboek naar verwijst. Dat kunnen interessante onderwerpen zijn voor bijvoorbeeld een PO of een profielwerkstuk. Maar ook kan het gaan om een bronverwijzing naar een onderzoek. Of een diagnostische toets of actueel onderwerp dat je met behulp van maatschappijwetenschappen beter kunt begrijpen.

Kom gewoon regelmatig terug naar deze website en je ziet het vanzelf.