Powerpoints mw-vwo toegevoegd

13 november 2019

Collega Jan Laan is zo vriendelijk geweest om powerpoints van H.12 en H.13 (vwo) te delen met de community. Deze vindt u op de docentenpagina’s van hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Jan heeft ook een verbeterde dia aangeleverd bij paragraaf 3.2 over nature-nurture. Deze vindt u zowel in de Toetsenbank als op de docentenpagina hoofdstuk 3. Dank Jan!

We merken dat het eerste jaar van de vernieuwing veel collega’s materiaal hebben gedeeld. Graag doen we nogmaals de oproep om materiaal te delen: in dit kleine vak moeten we het hebben van een sterke gemeenschap die elkaar helpt. Voorzichtigheid lijkt vooral de beperkende factor te zijn. Schroom niet want we zijn erg geholpen met elkaars lesmateriaal en we gaan niet uit van perfectie ook al streven we er naar. We hebben elkaar hierin ook nodig want ieder heeft een eigen invalshoek en bijdrage te leveren.