Examenvraag positietoewijzing en positieverwerving

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

De arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten wijkt sterk af van het landelijke gemiddelde. 14,2 procent van de niet-westerse migranten was in 2015 werkloos, tegen 6,6 procent van alle personen van 15 tot en met 64 jaar. Bij het vinden van betaald werk door niet-westerse migranten wordt een onderscheid gemaakt tussen positietoewijzing en positieverwerving.

2p  22 Leg uit dat de lagere arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten zowel te maken kan hebben met positietoewijzing als met positieverwerving. Gebruik in je uitleg:

–        een voorbeeld van positietoewijzing;

–        een voorbeeld van positieverwerving.

(Vraag afkomstig uit examen 2017 tijdvak 1