§7.2 Klassenstelsel in India

In India is het kastenstelsel officieel afgeschaft in 1950, maar het heeft nog altijd veel invloed op de samenleving. Mensen uit een hoge kaste worden beschouwd als ‘zuiver’ en mensen uit lagere kasten als ‘onzuiver’. Wanneer iemand wil gaan trouwen, bemoeit vaak de hele familie zich daarmee. Zij zoeken dan naar iemand die vanzelfsprekend uit dezelfde kaste komt. Op een Indiase datingsite kun je ook specifiek zoeken op kaste.

Opleiding en geld wordt  ook steeds belangrijker. Jonge mensen met een hoger opleidingsniveau maken steeds meer hun eigen keuzes, waar ze het kastenstelsel een beetje los laten. In de steden gaat dit makkelijker dan op het platteland, omdat je in een grote stad meer anoniem kunt blijven. In de progressievere steden werken en eten mensen uit verschillende kasten ook met elkaar. Op het platteland is dit nog heel anders. Daar kent iedereen elkaar en zijn de tradities nog sterk in stand gehouden. Als twee mensen uit verschillende kasten daar verliefd worden, vluchten ze regelmatig weg, uit angst voor hun familie. Toch is er een trend te zien in het trouwen buiten de kaste.

Dat het kastenstelsel officieel is afgeschaft en discriminatie op basis van kaste verboden is, betekent niet dat het kastensysteem niet meer in de samenleving aanwezig is. In de video hieronder vertellen Dalit vrouwen, uit de onderste kaste van het kastenstelsel, hun ervaringen op het gebied van uitsluiting en discriminatie:

Wil je dieper ingaan op het hedendaagse kastenstelsel in India? Via de volgende links vind je een sociaal-economische studie, een sociologische studie en een sociologische monografie over het hedendaagse kastensysteem. Daaruit blijkt onder andere dat mensen uit hoge kasten voordeel ervaren op de arbeidsmarkt ten opzichte van mensen uit een lagere kaste, vanwege een grotere mate aan sociaal, cultureel en economisch kapitaal maar ook vanwege stigmatisering en uitsluiting.